จองห้องประชุม


ปฏิทินการจองห้องประชุม (ดูแผนผังห้องประชุม)
กรกฏาคม 2562
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
[R1]ประชุมคัดเ
[R1]ประชุมคัดเ
[R2]ต้อนรับมหา
[R2]ต้อนรับมหา
2
[R1]ก.บ.ม.
[R3]คณะกรรมการ
[R2]สอบหาข้อเท
[R2]สอบหาข้อเท
3
[R2]ประชุมอธิก
[R2]ประชุมคณะก
4
[R4]พิจารณาผลก
5
[R2]เลือกตั้งก
[R2]เลือกตั้งก
[R4]คณะกรรมการ
[R1]หลักสูตรพั
6
7
8
[R2]ประชุมคณะก
9
[R1]ประชุมคณะก
[R2]หารือความร
[R2]พิจารณาการ
[R3]คณะกรรมการ
10
[R1]ประชุมพิจา
[R1]ประชุมพิจา
[R2]หลักสูตรพั
11
[R1]คณะกรรมการ
[R1]ประชุมพิจา
[R2]ประชุมพิจา
12
[R1]ประชุมพิจา
[R1]ประชุมพิจา
[R2]กฎหมายและธ
13
14
15
[R4]ประเมินแต่
16
[R1]ก.บ.ม.
[R1]คณะกรรมการ
17
18
[R1]คณะทำงานพั
[R1]ซักซ้อมควา
[R2]คณะกรรมการ
[R3]สอบสวนวินั
19
[R2]ประชุมคณะก
[R1]เลือกตั้งก
[R1]เลือกตั้งก
[R3]หารือจัดงา
20
21
22
[R5]ประชุมคณะก
[R3]แนวรือแนวท
[R3]สอบสวนวินั
[R1]นำผู้มาเยื
23
[R1]ประชุมคณะก
[R1]คณะกรรมการ
[R5]ประชุมคณะก
[R2]คณะกรรมการ
24
[R1]กองทะเบียน
[R2]นำเสนอการป
25
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมกำกั
[R1]ประชุมกำกั
26
[R1]-
[R1]-
27
28
29
30
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมกำกั
[R3]คณะกรรมการ
[R1]คณะอนุกรรม
31
[R2]เลือกตั้งก
[R2]เลือกตั้งก
[R1]ประเมินอธิ
[R3]ประชุมคณะก
 

* กรุณาตรวจสอบข้อมูลการจองอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง


วิธีการจองห้องประชุม
 1. "คลิก" วัน ที่ต้องการจอง


 2. "คลิก" เลือกช่วงเวลา เช้า หรือ บ่าย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง
  - จะต้องกรอกช่วงเวลาให้ถูกรูปแบบ เช่น จากเวลา 09.00 ถึงเวลา 11.00 (09.00 - 11.00)
  - กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เรื่องที่ประชุม อุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้จอง และเบอร์ติดต่อ
 4. จากนั้น "คลิก" เพื่อเพิ่มข้อมูล
 5. เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วข้อมูลการจองห้องประชุมจะต้องรอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ
  - ในกรณี "อนุมัติ" จะแสดงข้อมูลที่หน้าปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ

  - ในกรณี "ไม่อนุมัติ" จะไม่แสดงข้อมูลที่ปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ
 6. สีชมพู คือ ไม่ว่าง , สีเหลือง คือ จอง , สีเขียว คือ ว่าง

  - สีเหลือง คือ จอง จะต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบว่าให้ใช้บริการหรือไม่
 

แผนผังห้องประชุม (ปฏิทินการจองห้องประชุม)
**หมายเหตุ ห้องประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องประชุม 1