จองห้องประชุม


ปฏิทินการจองห้องประชุม (ดูแผนผังห้องประชุม)
ธันวาคม 2561
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
2
3
[R2]ประชุมคณะก
4
[R1]ประชุม ก.บ.ม
5
6
[R3]ประชุมคณะก
[R4]สอบความรับ
[R3]สอบสวน
[R1]ประชุมร่วม
7
[R4]สอบสวนวินั
[R1]ประชุมเชิง
[R1]ประชุมเชิง
[R2]ประชุมเชิง
8
9
10
[R1]ประชุมกรรม
11
[R1]ประชุมคณะก
[R3]คณะกรรมการ
[R5]สอบข้อเท็จ
[R2]สอบข้อเท็จ
12
[R2]ประชุมอธิก
[R2]สรุปแผนการ
[R1]ศูนย์ส่งเส
[R3]รับการตรวจ
13
14
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ศูนย์ส่งเส
[R3]สอบข้อเท็จ
15
16
17
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
[R4]ประเมินค่า
18
[R1]ประชุม ก.บ.ม
[R1]คณะกรรมการ
[R3]สอบสวนวินั
[R2]คณะกรรมการ
19
[R3]คณะกรรมการ
[R1]ปฎิทินการศ
[R1]คณะกรรมการ
[R5]ประชุมคณะก
20
[R1]คณะทำงานพั
[R2]กรรมการบริ
[R1]ประชุมแผนง
21
[R2]กิจกรรมKM กา
[R1]กิจกรรมKM กา
[R1]ศูนย์ส่งเส
[R4]ศูนย์ส่งเส
22
23
24
[R2]ประชุมคณะก
[R2]ประชุมคณะก
[R1]ประชุมเจรจ
[R1]ประชุมเจรจ
25
[R1]ประชุมคณะก
[R2]เลือกตั้ง
[R2]เลือกตั้ง
[R1]ประชุมกำกั
26
[R2]ประชุมอธิก
27
28
29
30
31
 

* กรุณาตรวจสอบข้อมูลการจองอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง


วิธีการจองห้องประชุม
 1. "คลิก" วัน ที่ต้องการจอง


 2. "คลิก" เลือกช่วงเวลา เช้า หรือ บ่าย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง
  - จะต้องกรอกช่วงเวลาให้ถูกรูปแบบ เช่น จากเวลา 09.00 ถึงเวลา 11.00 (09.00 - 11.00)
  - กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เรื่องที่ประชุม อุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้จอง และเบอร์ติดต่อ
 4. จากนั้น "คลิก" เพื่อเพิ่มข้อมูล
 5. เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วข้อมูลการจองห้องประชุมจะต้องรอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ
  - ในกรณี "อนุมัติ" จะแสดงข้อมูลที่หน้าปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ

  - ในกรณี "ไม่อนุมัติ" จะไม่แสดงข้อมูลที่ปฏิทิน และในวันที่นั้นๆ
 6. สีชมพู คือ ไม่ว่าง , สีเหลือง คือ จอง , สีเขียว คือ ว่าง

  - สีเหลือง คือ จอง จะต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบว่าให้ใช้บริการหรือไม่
 

แผนผังห้องประชุม (ปฏิทินการจองห้องประชุม)
**หมายเหตุ ห้องประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ห้องประชุม 1