วันที่ 21 ธันวาคม 2561
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 4 / ช่วงเช้า - ไม่ว่าง
เวลา : 08 : 30 น. - 12 : 30 น.
เรื่องที่ประชุม : ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัรฑิตได้งานทำ
อุปกรณ์ที่ใช้ :  
ชื่อหน่วยงาน : กองบริการการศึกษา
ชื่อผู้จอง : ภาณุวัฒน์ สว่างแสง
จำนวนคน : (8 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 0877240085