วันที่ 25 ธันวาคม 2561
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 2 / ช่วงบ่าย - ไม่ว่าง
เวลา : 13 : 00 น. - 17 : 00 น.
เรื่องที่ประชุม : เลือกตั้ง ก.อ.ม.
อุปกรณ์ที่ใช้ : คอมพิวเตอร์  
ชื่อหน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้จอง : อนุชิฎา
จำนวนคน : 10 คน
เบอร์ติดต่อ : 1232