วันที่ 6 ธันวาคม 2561
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 3 / ช่วงเช้า - ไม่ว่าง
เวลา : 10 : 00 น. - 12 : 00 น.
เรื่องที่ประชุม : สอบสวน
อุปกรณ์ที่ใช้ :  
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้จอง : นิติสิทธิ์ โคตุโร
จำนวนคน : (20 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 1232 1345 1389