เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
บุคลากร
คำสั่งมอบภาระหน้าที่
 
 
   งานสภามหาวิทยาลัย
 
  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
วาระดำรงตำแหน่ง
ปฏิทินการประชุม
สรุปย่อรายงานการประชุม
วาระการประชุมย้อนหลัง
 
 
   งานบริหารมหาวิทยาลัย
 
  คณะกรรมการบริหาร
วาระดำรงตำแหน่ง
ปฏิทินการประชุม
สรุปย่อรายงานการประชุม
วาระการประชุมย้อนหลัง
 
 
   ปริญญากิตติมศักดิ์
 
  ประกาศ ผลการอนุมัติปริญญา
 
 
   งานประชุมกฏหมาย
     /กลั่นกรอง
 
  คณะกรรมการ
ปฏิทินการประชุม
 
 
   งานประชุม km
 
  KM อธิการบดี
KM รองอธิการบดี
 
 
   งานประชุมกำกับดูแล
     กิจการ มหาวิทยาลัย
 
  รายงานผลการติดตาม
ผลการดำเนินงาน
 
 
   อื่น ๆ
 
  แผนปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพ
ประกาศ ก.บ.ม
รายละเอียดห้องประชุม
รูปภาพห้องประชุม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กองคลังและพัสดุ
บทความเกี่ยวกับกฎหมาย
 
 
   โครงการ
 
  สรุปโครงการ
 
   กิจกรรมการมีส่วนร่วม
  กับหน่วยงาน
  ชื่อกิจกรรม

  เริ่มนับตัังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 54
Free Hit Counters
Free Hit Counters


www.meeting.msu.ac.th


 
WOWSlider generated by WOWSlider.com
html5 slider by WOWSlider.com v5.3


การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครั้งที่  16/2559

 วันที่  13  กันยายน 2559

เวลา  09.00 น.

ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ เรื่อง
1 Hacked-by-MrAxxCT [ 2019-01-12 21:21:42 ] อ่าน [ 11 ]
2 กำหนดการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558hello [ 2015-02-18 11:19:55 ] อ่าน [ 269 ]
3 กำหนดการรายงานผลการดำเนินงาน(เน้นผลสำเร็จ)/ปัญหา/อุปสรรค ประจำปี 2558 [ 2015-02-05 11:19:05 ] อ่าน [ 218 ]
4 ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกลุ่มงานกาประชุม กองกลาง [ 2015-01-29 17:01:18 ] อ่าน [ 246 ]
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกลุ่มงานกาประชุม กองกลาง [ 2015-01-20 15:36:39 ] อ่าน [ 289 ]
 ห้องประชุม 1

ห้องประชุม 2

ห้องประชุม 3

ห้องประชุม 4

ห้องประชุม 5


 
 
 
:: กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ::
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทร/โทรสาร 043-754-374 ภายใน 1342,1277,1313,1391
©Copyright all reserv. 2012