กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

 
 
แบบให้ข้อมูลสัมภาษณ์การประเมินอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ 2560
 

ประกาศ การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


ประกาศ การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครั้งที่  2/2561

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา  09.00 น.

ณ ห้องประชุม Meeting 1-2 ชั้น 2

อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครั้งที่  3/2561

วันที่  27  กุมภาพันธ์  2561

เวลา  09.00 น.

ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

ประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี

และผู้ช่วยอธิการบดี

ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 


ขั้นตอนการเสนอระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ภาพห้องประชุม


ห้องประชุม 1


ห้องประชุม 2


ห้องประชุม 3


ห้องประชุม 4


ห้องประชุม 5

คู่มือการใช้ห้องประชุม


ค้นหาเอกสาร

ประชุมกฎหมายและธรรมาภิบาล

สถิติผู้เข้าชม เริ่มนับ 20 ส.ค. 59

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 83565

เรามี 86 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ตารางปฏิบัติงาน