กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

โปรดเกล้าแต่งตั้งนายกสภาฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 5 มี.ค.61 (นายปัญญา ถนอมรอด) Administrator 235
2 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 2 มี.ค.59 (นายปัญญา ถนอมรอด) Administrator 371
3 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 23 ธ.ค.56 (นายปัญญา ถนอมรอด) Administrator 211
4 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 7 มิ.ย.56 (นายปัญญา ถนอมรอด) Administrator 199
5 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 9 ธ.ค 54 (นายอักขราทร จุฬารัตน) Administrator 182
6 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 11 พ.ย 52 (นายอำนวย ปะติเส) Administrator 117
7 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 10 ก.ย 52 (นายอำนวย ปะติเส) Administrator 180
8 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 9 ต.ค 50 (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) Administrator 183
9 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 5 ก.ค 48 (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) Administrator 177
10 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 12 มิ.ย 46 (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) Administrator 183
11 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 24 มิ.ย 44 (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) Administrator 75
12 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 30 มิ.ย 42 (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) Administrator 5
13 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 17 มิ.ย 40 (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) Administrator 5
14 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 14 มิ.ย 38 (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) Administrator 7
 

ตารางปฏิบัติงาน