กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

โปรดเกล้าแต่งตั้งนายกสภาฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 5 มี.ค.61 (นายปัญญา ถนอมรอด) Administrator 282
2 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 2 มี.ค.59 (นายปัญญา ถนอมรอด) Administrator 413
3 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 23 ธ.ค.56 (นายปัญญา ถนอมรอด) Administrator 250
4 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 7 มิ.ย.56 (นายปัญญา ถนอมรอด) Administrator 238
5 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 9 ธ.ค 54 (นายอักขราทร จุฬารัตน) Administrator 221
6 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 11 พ.ย 52 (นายอำนวย ปะติเส) Administrator 128
7 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 10 ก.ย 52 (นายอำนวย ปะติเส) Administrator 215
8 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 9 ต.ค 50 (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) Administrator 219
9 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 5 ก.ค 48 (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) Administrator 219
10 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 12 มิ.ย 46 (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) Administrator 213
11 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 24 มิ.ย 44 (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) Administrator 75
12 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 30 มิ.ย 42 (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) Administrator 5
13 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 17 มิ.ย 40 (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) Administrator 5
14 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 14 มิ.ย 38 (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) Administrator 7
 

ตารางปฏิบัติงาน