กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ผลการเลือกกรรมการสภาฯ กลุ่มรองอธิการบดี

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 พ.ศ.2559 (24 พ.ค. 59) 7
2 พ.ศ.2559 (16 ก.พ.59) 19
3 พ.ศ. 2558 (5 ส.ค 58) 9
4 พ.ศ. 2558 (23 มิ.ย 58) 10
5 พ.ศ. 2556 (12 ส.ค 56) 10
6 พ.ศ. 2554 (27 ก.ค 54) 10
7 พ.ศ. 2552 (11 ส.ค 52) 10
8 พ.ศ. 2551 (13 พ.ย 51) 5
9 พ.ศ. 2551 (15 ก.ค 51) 11
10 พ.ศ. 2551 (18 เม.ย 51) 7
11 พ.ศ. 2550 (18 ธ.ค 50) 8
12 พ.ศ. 2550 (19 ก.ค 50) 7
13 พ.ศ.2549 (2 ต.ค 49) 7
14 พ.ศ.2546 (22 ก.ค 46) 9
15 พ.ศ.2545 (15 ม.ค 45) 14
16 พ.ศ.2542 (26 ธ.ค 42) 14
17 พ.ศ.2540 (30 ก.ค 40) 7
18 พ.ศ.2538 (13 ต.ค 38) 8