กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ผลการเลือกกรรมการสภาฯ กลุ่มรองอธิการบดี

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 พ.ศ. 2562 (15 พ.ค.62) 12
2 พ.ศ. 2562 (20 มี.ค. 62) 25
3 พ.ศ. 2561 (22 พ.ค. 61) 58
4 พ.ศ.2559 (24 พ.ค. 59) 118
5 พ.ศ.2559 (16 ก.พ.59) 119
6 พ.ศ. 2558 (5 ส.ค 58) 108
7 พ.ศ. 2558 (23 มิ.ย 58) 98
8 พ.ศ. 2556 (12 ส.ค 56) 100
9 พ.ศ. 2554 (27 ก.ค 54) 122
10 พ.ศ. 2552 (11 ส.ค 52) 101
11 พ.ศ. 2551 (13 พ.ย 51) 103
12 พ.ศ. 2551 (15 ก.ค 51) 125
13 พ.ศ. 2551 (18 เม.ย 51) 100
14 พ.ศ. 2550 (18 ธ.ค 50) 109
15 พ.ศ. 2550 (19 ก.ค 50) 126
16 พ.ศ.2549 (2 ต.ค 49) 95
17 พ.ศ.2546 (22 ก.ค 46) 104
18 พ.ศ.2545 (15 ม.ค 45) 132
19 พ.ศ.2542 (26 ธ.ค 42) 101
20 พ.ศ.2540 (30 ก.ค 40) 93
21 พ.ศ.2538 (13 ต.ค 38) 122
 

ตารางปฏิบัติงาน