กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คำสั่ง แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (รศ.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์) (24 ก.ค. 58) 264
2 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (นายศุภชัย สิงห์ยะบุศย์) (ลงวันที่ 3 ก.ค. 58) 139
3 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ผศ.พีระพงศ์ เสนไสย) (ลงวันที่ 9 ก.ค 54) 146
4 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (นายนนธิวรรธน์ จันทนะผะลิน) (ลงวันที่ 6 ก.ค 50) 158
5 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (นายนนธิวรรธน์ จันทนะผะลิน) (ลงวันที่ 24 พ.ค 46) 144

ตารางปฏิบัติงาน