กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

รองคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คำสั่ง ที่ 715-2560 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ -
2 คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (27พ.ย. 59) 9
3 คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (13 ส.ค. 57) 12